NOTA LEGAL

La pàgina web www.gomezvallirana així com totes les pàgines incloses sota aquest nom de domini són propietat de Gómez Vallirana S.L. La utilització de les pàgines webs que s'inclouen al domini gomezvallirana.com (en enavant, "la pàgina web") li atribueix a vostè la condició d'usuari de la pàgina web (en endavant, "´´Usuari"). Gómez Vallirana S.L es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avis, les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avis amb la màxima antelació possible. D'igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en quelsevol moment i sense previ avis la presentació i configuració de "la pàgina web". Tot el contingut gráfic i la informació de la página www.gomezvallirana així com el disseny gràfic, les imatges, els índex i les fonts d'edició en llenguatge HTML, Javascript entre d'altres anàlegs similars, son propietat exclusiva de Gómez Vallirana S,L, que es reserva tots els drets d'explotació amb la única excepció dels articles i opinions publicats en "la pàgina web" que son propietat de cada autor individual, i en aquest cas es manifesta la seva autoria en la nota de copyright. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, copia, cessió, radiotransmissió o similar total o parcial de la informació continguda a "la pàgina web", qualsevol que sigui la seva finalitat i el medi que s'empri per a aconseguir-ho, sense la expressa autorització de Gómez Vallirana S.L excelpte, exclusivament, per a l'ús privat dels usuaris. En tot cas, s'haurà de respectar al autor mantenint la nota de copyright. Queda prohibida també qualsevol reproducció comercial o amb continguts econòmics dels textos, imatges o materials de qualsevol tipus que es trobin en aquesta pàgina web sense el previ consentiment del autor o Gómez Vallirana S.L, que està decidida i fermament compromesa amb la preservació de la privadesa dels seus usuaris o visitants, obligada a mantenir la confidencialitat de les seves dades. Gómez Vallirana S.L recollirà les dades de caràcter personal de manera adequada, pertinent i no excessiva segons les finalitats, utilitats, serveis i/o presentacions incloses en la seva seu web, de forma, a més, determinada, explícita i legítima i per tant en cap cas s'utilitzaran medis fraudulents, deslleials o, naturalment, il.lícits o que en alguna forma posin en perill els legítims drets dels visitants.